1982 İstanbul doğumlu Cenk Sidar, sırasıyla Bahçelievler Anadolu Lisesi, İstanbul Bilgi Üni­ver­sitesi ve ABD Johns Hopkins üniversitelerinde eğitim gördü. 2007 yılında Johns Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası İlişkiler Okulu’n­dan (SAIS) Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2009 yı­lın­da kurduğu Sidar Global Advisors (Sidar Küresel Danışmanlar) adlı Washington DC merkezli araş­tırma ve stratejik danışmanlık şirketinin uzman ekibiyle küresel şirketlere ve finansal ku­ru­luş­la­ra stratejik danışmanlık, risk değerlendirme ve araştırma hizmeti sunmaktadır. Sidar, ABD’deki çalış­ma­larının yanında, Türk ve küresel basına ekonomi ve dış politika alanlarında yazılar yazmaktadır. Cenk Sidar, 2012 yılında “Diplomatic Courier” dergisi ve “Young Professionals in Foreign Po­li­cy (YPFP)” kurumunun hazırladığı “Top 99 Under 33 Foreign Policy Leaders” (33 Yaş Altı En Et­ki­li 99 Dış Politika Lideri) listesine seçildi. 2013 yılında ise Junior Chamber International (JCI) tara­fın­dan Türkiye’de siyaset, kamu yönetimi ve hukuk alanında yılın en başarılı genci olarak seçildi.

Tek bir sonuç gösteriliyor