Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim dalında Tıp bilimleri doktora çalışması yaptı ve aynı fakültede Psikiyatri ve Reanimasyon kliniklerinin işbirliği ile “akıl hatalarında serebra spinal sıvı kimyası değişiklikleri” araştırması ve incelenmesini dört yıl süreyle tamamladı. Literatürde bir ilk olan bu çalışması IX. milli Psikiyatri ve Nörolojik bilimler kongresinde “İntihar olaylarında ön teşhis kriterlerinin incelenmesi” çalışması ile birlikte sunuldu… Daha sonra Ankara’da Zihinsel Engelli Çocuklar Okulunun açılmasında Vakıf Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı olarak çalıştı ve bu alanda ailelere danışmanlık verdi. Milli Eğitim bakanlığının istediği “Ergenlik ve Sorunları” nın araştırılmasında İstanbul’daki tüm orta öğretim öğrencileriyle alanda çalışarak iki yılda bu çalışmayı tamamladı. İstanbul’da Tekrime Tarman Terapi ve Rehabilitasyon merkezinde bireysel terapiler ve aile danışmanlığı yaptı. İlk psikoloji sitelerinden olan “www.psikom.com”u Global yatırım ve Baze şirketlerinin sponsorluğunda kurarak sitenin editörlüğünü yaptı. İstanbul Psikodrama ve Zerka Moreno Enstitüsü’nden psikodramatist unvanı alarak yardım ve yaşantı grupları kurdu. İstanbul Aile ve Evlilik enstitüsünden “Aile ve çift terapisti” unvanı aldı. Fizik ve Kuantum Fiziği, Biyoloji, İnsanın Ruhsal ve Biolojik yapısını anlamada Yung’un analitik terapisi ve süpervizyon çalışmaları yanında “Benlik psikolojisi” “Transaksiyonel yaklaşım” “Cognitif yaklaşımlarla” insanı anlama araştırmalarını sürdürdü. İstanbul, “Sistem Dizinleri Enstitüsü’nde” fenomolojik yaklaşım eğitimini tamamladı ve Sistem Dizinleri Terapisti unvanı aldı. Son yıllarda gittikçe önemi ve değeri artan “yansıtma”yı işleyen “Rorschach Bütünleyici Sistem” eğitimine devam etmektedir. İlk çocukluk yıllarında içe alınan nesne ilişkilerinin duygularının Psikodrama da lider ve grup üyelerine yansıtılarak yeniden sahnelenmesini içeren ve yayınlanan çalışması literatürümüzde ilktir. İnternette yüzden fazla makalesi yayınlanmakta olan Arsu’nun “ Psikodrama da Seçme Konular” Psikodramatist Deniz Altınay ve grup arkadaşlarıyla çıkardığı ilk kitabıdır. Şimdide insanın iç gerçeklik-dış gerçeklikten ara gerçekliğe oradan artık gerçekliğe geçişini anlatan bir kitap hazırlamak için araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir.

Tek bir sonuç gösteriliyor